Anne Ramberg, Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare, understryker att det handlar om mycket svåra frågor.

-Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att kriminalisera resor till ISIS men inte dem som åker till Ukraina eller bistår en frihetsrörelse. Gränsdragningsfrågorna är mycket betydande. Att ta pass från svenska medborgare förefaller omöjligt. Det handlar om att finna åtgärder som är effektiva och proportionerliga och som uppfyller kraven på rättssäkerhet, säger Anne Ramberg till Metro.

Senast den 18 juni 2015 ska utredningen lämna förslag till lagändringar.