En man dömdes av hovrätten till åtta månaders fängelse för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott. Skattebrottet avsåg att mannen för taxeringsåren 2006 och 2007 hade redovisat inkomst av näringsverksamhet med för lågt belopp och ingående mervärdeskatt med för högt belopp. Åtal väcktes i december 2009. Men Skatteverket hade redan två år tidigare beslutat att ta ut skattetillägg av mannen för att han hade lämnat oriktiga uppgifter i sina inkomstdeklarationer. HD skriver i sitt beslut att mannen har påförts skattetillägg för samma oriktiga uppgifter som domen för grovt skattebrott avser. Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott har därmed blivit åsidosatt och resningsansökan bifalles.

En annan man dömdes också för grovt skattebrott av hovrätten. Han dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst för att inte ha redovisat all inkomst av tjänst för inkomståren 2002-2004. Åtal väcktes i december 2007. Men Skatteverket hade redan 2005 och 2006 fattat beslut om att ta ut skattetillägg av mannen för att han hade lämnat oriktiga uppgifter i sin inkomstdeklaration. Även i detta fall konstaterar HD att rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott har blivit åsidosatt och resningsansökan bifalles.

 

Mål nr Ö 435-14

Mål nr Ö 4046-13