I dag, den 24 april, ger justitierådet Göran Lambertz ut en bok om det så kallade Quickärendet, Quickologi. I Svenska Dagbladet publicerar Lambertz samtidigt en debattartikel om fallet på SvD Brännpunkt.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kritiserar Göran Lambertz agerande i en intervju i Svenska Dagladet.

Anne Ramberg säger att det är väldigt olämpligt av ett sittande justitieråd att uttrycka en så ”närmast illojal syn på den svenska rättsordningen”. Hon konstaterar att resning har beviljats i åtta fall och att åklagaren har funnit att bevisningen inte håller, och att det är en grundpelare i rättssystemet att Quick då ska betraktas som oskyldig.

Enligt Anne Ramberg ankommer det inte på en domare i Högsta domstolen att uttrycka sina tankar i frågan offentligt. ”Särskilt inte i ljuset av att han gör det för att skydda sina egna åtgärder i ärendet”, säger hon. Anne Ramberg tycker inte att ett justitieråd ska driva en sådan kampanj, och menar att det är respektlöst både mot rättsordningen, domstolen, åklagaren och den tidigare dömde Sture Bergwall.

Anne Ramberg om Lambertz i SvD