Riksrevisionen har granskat samhällets samlade insatser för att förebygga återfall i brott. Granskningen visar att de insatser som görs är för få, för dåligt samordnade, ofta kommer för sent och inte är tillräckligt individanpassade. Riksrevisionen konstaterar bland annat att den som har avtjänat sitt straff ofta hänvisas till olika instanser i stället för att få tillgång till konkreta åtgärder som behandlingsprogram eller studier. Det återfallsförebyggande arbetet varierar dessutom beroende på var i landet man bor.

Enligt riksrevisor Margareta Åberg behöver regeringens styrning förbättras för att målet att minska återfallen i brott ska kunna uppnås. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen tillsammans med kommuner, landsting och andra ansvariga myndigheter tar fram en nationell handlingsplan för att utveckla det återfallsförebyggande arbetet. I dag saknas ofta samverkansavtal mellan kriminalvård, kommun och landstig och det finns sällan någon som är ansvarig för att samordna kontakterna mellan aktörerna.