I takt med att ekonomin globaliseras har efterfrågan på gränsöverskridande juridiska tjänster ökat markant. IBA har gått i bräschen när det gäller att ge vägledning om hur advokatkåren kan agera i den globaliserade ekonomin och samtidigt upprätthålla rättssäkerheten.

En del i det arbetet är den nyligen publicerade rapporten ”IBA Global Regulation and Trade in Legal Services Report”. Den 715-sidiga rapporten, som är den första i sitt slag, innehåller forskningsresultat om gällande rättspraxis i över 90 länder eller 160 jurisdiktioner. I rapporten presenteras varje land var för sig. Exempel på landsspecifik information som tas upp i är:

  • Vilka krav som ställs på den som vill verka som advokat;
  • Vilken lagstiftning och rättspraxis som gäller;
  • Vilka möjligheter utländska advokater har att arbeta med transaktionsjuridik, är behöriga att uppträda inför domstol eller genomföra skiljeförfaranden.
  • Vilka möjligheter utländska och nationella jurister har att formellt samarbeta.

Ett komplement till rapporten är IBA:s anslagstavla om globala juridiska tjänster. På anslagstavlan sammanställs information från offentliga källor om den senaste tidens utveckling vad gäller juridiska tjänster på den globala marknaden. Anslagstavlan finns på: www.tinyurl.com/kjnkwaq

 

Läs IBA:s ordförandes, David W Rivkins, artikel om rapporten: