2005 års Haagkonvention innehåller regler om avtal för vilken domstol som ska pröva en tvist när parterna finns i olika länder. Konventionen gör det lättare för företag som handlar och gör investeringar utanför EU att förutse vilken domstol som kommer att pröva en eventuell tvist. Konventionen innebär också ökade möjligheter att verkställa en dom utanför EU. I propositionen föreslås svenska lagregler som ska komplettera konventionen.

–För svenska företag som handlar och gör investeringar utomlands är det viktigt att det finns regler som gör att det går att förutse var en tvist kan prövas. De nya reglerna bidrar till att skapa tydliga och förutsägbara villkor, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Läs mer