Patentlagsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande Ny patentlag (SOU 2015:41).

Tidigare har Patentlagsutredningen avgett delbetänkandet Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet, SOU 2013:48.

I slutbetänkandet föreslår utredningen en moderniserad patentlag, som ska ersätta den nu gällande patentlagen, och en patentförordning som ska ersätta patentkungörelsen. Syftet är i första hand att göra patentlagstiftningen enklare och mer användarvänlig. Dessutom föreslår Patentlagsutredningen vissa ändringar i sak. Det gäller bland annat en ytterligare anpassning till det enhetliga patentsystem som införs på EU-nivå.

F.d. justitierådet Severin Blomstrand har lett patentlagsutredningen.

Ny patentlag (SOU 2015:41)