Vi söker en jurist som har mycket goda juridiska kunskaper för tidsbegränsad anställning, som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit. Tillträde efter överenskommelse.

Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets disciplinverksamhet med mera. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing, telefon 08-459 03 00.

Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag skickas till

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

eller till christina.mattsson@advokatsamfundet.se.

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 13 september 2015.