Advokater kämpar ständigt för att bevara ett av advokatkårens kärnvärden – klientens rätt att enskilt rådgöra med sin advokat. ”Det är det som skiljer oss från andra som tillhandahåller juridiska tjänster”, skriver Goldsmith.

I blogginlägget redogör han för ett fall där en klient hindrades från att samtala enskilt med sitt ombud utan att två sjuksköterskor närvarande. Klienten, som var patient på ett sjukhus, bedömdes av domstolen vara självskadebenägen. Jonathan Goldsmith anser att advokatsekretessen endast bör brytas om det finns misstanke om att brott kan begås.

Läs hela blogginlägget