Kvällen inleddes med att Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomnade ett sjuttiotal inbjudna gäster och huvudpersonerna, Hédi Fried och Alice Bah Kuhnke.

Anne Ramberg, Hédi Fried, Alice Bah Kuhnke och Micael Bindefeld

Anne Ramberg  berättade också att det var självklart att tacka ja när hon blev tillfrågad om hon ville sitta med i styrelsen för den stiftelse som event- och pr-konsulten Micael Bindefeld startade till minne av Förintelsen förra året.

– Jag är personligen djupt engagerad i demokratifrågor, rättsstatliga frågor och skyddet för mänskliga rättigheter. Och det är en av Advokatsamfundets huvuduppgifter att värna den demokratiska rättsstaten, sade hon.

Därefter berättade Micael Bindefeld om bakgrunden till stiftelsen, som finansierar kulturella projekt som tar upp Förintelsens historia. Det var efter en resa till Auschwitz och andra koncentrationsläger för tio år sedan som han kände ett ansvar att förvalta och föra vidare vittnesmål från dem som på nära håll har upplevt Förintelsen.

– Jag insåg att jag har ett unikt kontaktnät och en förmögenhet som jag kan göra vettiga saker med. Genom stiftelsen kan jag se till att min familjs och hela det judiska folkets historia berättas vidare. Men tiden rinner ut, det finns inte så många röster kvar, sade han.

Ordet lämnades sedan över till Alice Bah Kuhnke och Hédi Fried. Hédi Fried föddes i Rumänien 1924 och är författare och psykolog. Hon kom till Sverige i juli 1945 efter att ha överlevt både Auschwitz och Bergen-Belsen. Sedan dess  har hon ägnat sitt liv åt att berätta om, skriva om och undervisa om främlingsfientlighet, Förintelsen – och om faran med att glömma.

Alice Bah Kuhnke frågade om Hédi Fried kan se några likheter mellan samhällsdebatten och klimatet i Sverige i dag och hur det lät i Tyskland på 1930-talet.

– Situationen är ungefär likadan. Folk är missnöjda. Missnöjet väcker känslor som utmynnar i hat och att man gör skillnad på vi och dem, sade Hédi Fried samtidigt som hon betonade att hon inte är någon pessimist.

– I dag möter jag allt fler ärliga demokrater som inte gör skillnad på människor. Jag tror att det hela tiden blir bättre. Men det tar väldigt lång tid. Vi får inte ge upp, sade hon.

Hon återkom flera gånger under samtalet till individens ansvar och vikten av civilkurage.

– Som individer måste vi komma underfund med våra fördomar. När du vet att du har fördomar mot någon grupp eller människa agerar du inte ut dem. Och det gäller att våga ta konflikter.

Alice Bah Kuhnke, som har träffat Hédi Fried flera gånger, har tagit fasta på hennes råd och ifrågasätter numera alltid fördomsfulla kommentarer.

– Jag har förstört många middagar tack vare dig, Hédi. I alla väder när någon säger något fördomsfullt frågar jag ”vad menar du med det?”. Det är inte alltid populärt. Men efteråt har jag sovit gott, sade hon.

Läs mer i Tidskriften Advokaten, nr 7.