Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat juli–augusti-numret av sitt nyhetsbrev CCBE-Info.

Temat för CCBE-Info nr 44 är skyddet för advokaters yttrandefrihet. CCBE-Info går igenom tre viktiga ärenden under 2015 om yttrandefriheten för advokater, där CCBE har spelat en nyckelroll:

• Rättsfallet Morice mot Frankrike i Europadomstolen

• Rättsfallet Prakken d'Oliveira, Nederländska försvararföreningen (NVSA) och CCBE mot nederländska staten i förstainstansrätten i Haag

• CCBE:s intervention i den franska författningsdomstolens granskning av förslaget till en ny lag om informationsinhämtning, i syfte att värna skyddet för meddelanden mellan advokat och klient.

CCBE-Info nr 44 (engelska)

CCBE-Info nr 44 (franska)