I maj 2015 rånades en guldbutik i Kista Galleria. Aftonbladet publicerade då bilder på två misstänkta rånare. Deras ansikten var maskerade. HD avslog på tisdagen den 18 maj åklagarens begäran om husrannsakan hos Aftonbladet för att få tillgång till de omaskerade digitala bilderna.

-Det här är en bra och viktig dom. HD slår nu fast en helig princip för tryck- och yttrandefriheten och källskyddet. Polisen handlade respektlöst mot tryckfriheten och källskyddet genom att kräva husrannsaken, säger Aftonbladets publisher Jan Helin till Aftonbladet.

HD konstaterar att en husrannsakan för att hitta bilderna medför stor risk för att uppgifter röjs om vem som har lämnat meddelanden och upplysningar till tidningen med begäran att får vara anonym. I beslutsskälen konstaterar domstolen även att det skydd mot beslag som finns för vissa skriftliga handlingar även gäller för digital information.

Läs hela domen: