I två brev till den kinesiska regeringen uttrycker Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) en djup oro över att minst 250 advokater, anställda vid advokatbyråer och människorättsförsvarare nyligen har gripits eller försvunnit i landet. Bland de gripna finns advokaterna You Feizhu, Ma Wei, Tang Tianhao, Ma Lianshun och Ge yongxi. I officiella medier beskrivs de gripna som brottslingar. CCBE skriver att flertalet av de gripna har släppts men att omkring 20 människorättsadvokater och aktivister fortfarande är häktade eller saknas.

CCBE uppmanar den kinesiska regeringen att omedelbart frige alla advokater, anställda vid advokatbyråer och människorättsförsvarare som godtyckligt har blivit frihetsberövade. Regeringen uppmanas även uppge var de häktade befinner sig och försäkra att de har möjlighet att träffa sina advokater och familjemedlemmar. CCBE uppmanar också Kinas ledning att vidta åtgärder för att säkerställa att advokater fritt kan utöva sin yttrande- och mötesfrihet samt att rättsäkerheten i Kina respekteras. CCBE ber även den kinesiska regeringen att vida nödvändiga åtgärder för att advokater i Kina ska kunna bedriva yrkesverksamhet utan att behöva oroa sig för repressalier, hot eller rättsliga trakasserier.

I brevet till Azerbajdzjans president uttrycker CCBE på nytt oro över situationen för människorättsadvokaten Intigam Alijev och uppmanar presidenten att omedelbart frige honom. I april ska han ha dömts till sju och ett halvt år i fängelse och belagts med ett treårigt förbud att bedriva viss typ av verksamhet. Han ska ha dömts för förskingring, olaglig affärsverksamhet, skatteflykt, maktmissbruk samt förfalskning av uppgifter i officiella dokument. CCBE anser att domen mot Intigam Alijev är ett resultat av hans fredliga och helt lagliga verksamhet som människorättsadvokat.

CCBE uppmanar Egyptens regering att omedelbart upphäva fängelsedomen på ett år och tre månader mot människorättsadvokaten Mahienour El-Massry. CCBE begär även att den egyptiska regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att alla advokater i Egypten ska kunna utöva sin yttrandefrihet utan rädsla för repressalier och trakasserier.

I breven till ledarna i Kina, Egypten och Azerbajdzjan informerar CCBE om artikel 16 och 23 i FN:s grundläggande principer om advokatens roll. Enligt artikel 16 ska regeringar bland annat säkerställa att advokater kan utföra sitt arbete utan att hotas, förhindras, trakasseras eller att obehöriga blandar sig i deras arbete. Enligt artikel 23 har advokater, liksom andra medborgare, rätt till yttrandefrihet, religions-, förenings- och mötesfrihet. De har rätt att delta i den offentliga diskussionen om frågor som rör lagstiftning, rättsskipning samt främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter. De har även rätt att ansluta sig till eller bilda lokala, nationella och internationella organisationer och delta vid organisationernas möten.