Sedan 1983 samlar tävlingen vartannat år nästan 80 lag med advokater från över 30 länder.

Mer information finns på www.mundiavocat.com