Avtalslagen firar 100 år

I år fyller den svenska avtalslagen 100 år. De övriga nordiska avtalslagarna kom också till i början av seklet. Men trots att samhället ser helt annorlunda ut i dag har inga omfattande förändringar gjorts i de nordiska avtalslagarna, som i allt väsentligt liknar varandra. Frågan är om avtalslagen behöver reformeras nu? Uppfattningen hos nordiska forskare inom rättsvetenskapen och praktiker går isär. Några menar att lagen är obsolet och bör upphävas, andra att den är fullt användbar och att det inte finns något behov av att ändra den, och ytter­ligare andra att det finns skäl och utrymme för reformer. 

Läs mer

 

Vad ska vi med Advokatsamfundet till?

”The function of bar associations to promote the rule of law – defining the rights of lawyers, educating the public about the rule of law” är titeln på ett anförande som FN:s tidigare rättschef och ...Läs mer »

 

Psykiatrimålsrutiner skapar etiska problem

Förvaltningsrätterna skickar dokument i mål om psykiatrisk tvångsvård till advokater innan de vet om advokaten åtar sig biträdesuppdraget. Det kan skapa stora etiska problem för advokaterna.

Girjas i tankarna

Vissa uppdrag är roligare än andra. Ibland känns det till och med som en ynnest att ha fått just det uppdraget. Ett sådant är att biträda Girjas sameby i tvisten mot staten om rätten för samebyn at ..

.Läs mer »