Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Enhetligt patent införs i Europa

Den europeiska patentmyndigheten (EPO) fattade i går, torsdagen den 17 december, beslut om att ett enhetligt patent införs i Europa under 2016 eller 2017.

Diskussioner om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i över 20 år. Patent- och registreringsverket (PRV) välkomnar beslutet som gör att patentet nu blir verklighet.

-Ett enhetligt patentsystem förenklar processen när man vill ha patent i flera länder inom EU. Det innebär en ansökan, en avgift och en process. Det blir även enklare att försvara sina rättigheter i domstol. Självklart ser vi detta som mycket positivt för svenska företag, säger PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg i ett pressmeddelande.

Det enhetliga patentet innebär att en sökande genom en ansökan kan beviljas patent i 26 av EU:s 28 medlemsländer. I dagsläget står Kroatien och Spanien utanför samarabetet. Årsavgiften för ett patent med enhetlig verkan motsvarar den tidigare avgiften för att ha patent i fyra medlemsländer; Tyskland, Frankrike, England och Holland.

Det enhetliga patentet beräknas införas någon gång under 2016 eller 2017, när lagstiftningen har anpassats på nationell nivå i de deltagande länderna och tretton länder har ratificerat domstolsavtalet, däribland Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Hittills har åtta länder ratificerat avtalet.