På grund av utbildning stänger Göta hovrätt kl. 13.00 fredagen den 18 december. Post, e-postlådor och fax är också obevakade efter kl. 13.00.

Växeln är bemannad fram till kl. 16.30.  Telefonnummer till växeln: 036-15 69 00.

För akuta ärenden* i öppna mål hänvisas till kansliernas jourtelefoner:

Avdelning 1: 070-106 22 76
Avdelning 2: 070-180 06 67
Avdelning 3: 070-180 06 69

*Med akuta ärenden avses endast förtursmål eller information om sådant som kan röra de förhandlingar som är schemalagda nästföljande måndag, den 21 december, samt akuta säkerhetsfrågor.

För akuta säkerhetsfrågor, ring 070-754 27 94 alternativt 070-341 88 22.

För övriga ärenden är hovrätten åter på plats måndag den 21 december kl. 8.00.