En delegation som representerade mottagarna av Nobels fredspris för 2015, detn tunisiska kvartetten för nationell dialog, besökte Sveriges advokatsamfunds kansli den 14 december. I delegationen ingick Mohamed Fadhel Mahfoudh, ordförande i det nationella tunisiska advokatsamfundet, Ordre National des Avocats de Tunisie.

Pristagarna träffade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och diskuterade vikten av oberoende advokatsamfund för upprätthållandet av demokrati och mänskliga rättigheter.

Tunisiska fredspristagare
Den tunisiska delegationen besökte Advokatsamfundets kansli.

På kvällen var fredspristagarna inbjudna till middag av statsminister Stefan Löfven. Även generalsekreteraren Anne Ramberg deltog i middagen.