Den engelska människorättsorganisationen Human Rights at Sea har lanserat en satsning på att använda appen ”Eye Witness to Atrocities” för att dokumentera övergrepp mot de mänskliga rättigheterna till havs.

Appen, som har utvecklats av den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA), gör det möjlighet för människor som arbetar i maritima miljöer att använda mobiltelefoner och läsplattor        för att dokumentera  brott som mord, väpnat rån, människosmuggling, sjöröveri och narkotikasmuggling på ett sätt som säkerställer att bilderna kan användas som bevis i rätten.

Kameraappen Eye Witness to Atrocities sparar metadata om när och var bilder och film är tagna, och laddar upp materialet till en särskild databas där det kan verifieras att uppgifterna inte har redigerats eller manipulerats, så att de ska vara hållbara som bevis i brottsutredningar och rättegångar.

IBA:s Eye Witness-projekt syftar till att ställa dem som begår övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inför rätta genom att tillhandahålla ett verktyg som gör det möjligt för människorättsförsvarare, journalister och andra medborgare att dokumentera övergrepp i bild på ett verifierbart sätt. Det material som sänds in med Eye Witness-appen är tillgängligt bara för en grupp juridiska experter.

Läs mer om IBA:s Eye Witness-projekt