Sveriges advokatsamfund, Justitiedepartementet och Domstolsverket bjuder in till en heldagskonferens om den nordisk-baltiska avdelningen av EU:s enhetliga patentdomstol den 11 februari 2016 i Stockholm.

På programmet står seminarier om den senaste utvecklingen av arbetet med det enhetliga patentet och den enhetliga patentdomstolen, under ledning av medlemmar av förberedelsekommittéerna.

Under eftermiddagen arrangerar Advokatsamfundet ett  rättegångsspel om ett fiktivt patentfall i den framtida nordisk-baltiska regiondomstolen, under ledning av advokat Håkan Borgenhäll som moderator. Advokater deltar som ombud i rättegångsspelet.

Konferensen är kostnadsfri.

Inbjudan och program för konferensen

Anmälan senast den 30 december via Domstolsverkets anmälningsformulär