Under perioden 1990–1994 blev i genomsitt 105 personer per år offer för dödligt våld i Sverige. Motsvarande siffra under åren 20102014 var 80 personer per år. Det är främst de vanligaste typerna av dödligt våld som har minskat, det vill säga alkoholrelaterade fall av dödligt våld mellan män och våld mot kvinnor i nära relationer. En förklaring till minskningen av det dödliga våldet tycks, enligt rapporten, vara förändrade alkoholvanor. Studier indikerar till exempel att berusningsdrickandet bland unga minskar.

Det dödliga våldet med skjutvapen mellan kriminella ökar däremot, särskilt i Skåne och Västra Götaland. En förklaring kan, enligt rapporten, vara att visa typer av organiserad brottslighet har ökat. Det finns också indikationer på att införseln av illegala vapen i Sverige har ökat.

I rapporten har en analys gjorts av samtliga fall av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång som kom till polisens kännedom åren 19902014.

Läs hela rapporten ”Det dödliga våldet i Sverige 19902014”