I en skrivelse till regeringen konstaterar riksåklagaren att det ofta inte är möjligt att utse en försvarare till misstänkta som blir frihetsberövade under kvällar, nätter och helger. Det kan leda till att utredningen blir fördröjd, eftersom en försvarare i allmänhet ska vara närvarande vid det första förhöret. Konsekvensen kan bli att misstänkta är frihetsberövade längre tid än nödvändigt, vilket Anders Perklev tycker är mycket bekymmersamt.