I dag den 17 december utnämnde regeringen tre nya justitieråd i Högsta domstolen: Sten Andersson, Stefan Johansson och Mari Heidenborg.

Sten Andersson är hovrättspresident i Göta hovrätt sedan 2011. Åren 2008–2010 var han hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland. Han har varit rättssakkunnig, kansliråd, departementsråd tillika enhetschef och rättschef i Justitiedepartementet. Han är ordförande i Revisorsnämndens tillsynsnämnd och har varit särskild utredare i flera statliga utredningar. Sten Andersson tillträder den 1 mars 2016.

Stefan Johansson har arbetat i Justitiedepartementet sedan 2010, först som rättschef och sedan 2012 som expeditionschef. Dessförinnan var han hovrättsråd tillika vice ordförande i Svea hovrätt. Han har arbetat fler år som byråchef vid Riksåklagarens kansli. Även åren 1998–2005 arbetade han i Justitiedepartementet, som rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd. Stefan Johansson tillträder den 18 april 2016.

Mari Heidenborg är lagman vid Solna tingsrätt 2011 som. Dessförinnan har hon varit hovrättslagman i Svea hovrätt, chefsrådman vid Solna tingsrätt och rådman vid Stockholms tingsrätt. Hon har därutöver varit rättssakkunnig föredragande vid Riksdagens ombudsmän (JO). Hon är ordförande i 2014 års sexualbrottskommitté och har deltagit i flera statliga utredningar. Mari Heidenborg tillträder den 5 september 2016.

Mari Heidenborg är också en ”storhilda”, en av medlemmarna i det kvinnliga nätverket Hilda.

Regeringen utnämnde i dag också justitierådet Gudmund Toijer till avdelningsordförande i Högsta domstolen.

Gudmund Toijer är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2007. Dessförinnan var han först hovrättsråd tillika vice ordförande, därefter hovrättslagman i Svea hovrätt. Han har också många års erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, dels som rättschef och expeditionschef i Utbildningsdepartementet, dels som rättssakkunnig i Justitiedepartementet.

Gudmund Toijer har haft uppdrag som särskild utredare i olika statliga utredningar och har varit ordförande i Nämnden mot diskriminering och Jämställdhetsnämnden. Han tillträder som avdelningsordförande den 1 maj 2016.