I slutet av juni 2014 avtjänade 103 766 kvinnor straff i kinesiska fängelser. Det är en ökning med 46 procent sedan 2003. Under perioden 2003-2014 ökade antalet intagna kvinnor tio gånger snabbare än antalet intagna män, rapporterar tidningen Dui Hua Human Rights Journal.

Antalet kvinnor i kinesiska fängelser har i genomsnitt ökat med 3 procent per år de senaste tio åren och i dag utgör kvinnorna 6,3 procent av det totala antalet intagna i landet. Om trenden fortsätter kommer fler kvinnor att avtjäna fängelsestraff i Kina än i USA inom fem år, uppger tidningen. I USA, som ofta beskrivs som världens största fångvaktare, är i dag 7 procent av de intagna kvinnor.

Narkotika- och egendomsrelaterade brott är de vanligaste brotten som begås av kinesiska kvinnor, visar en undersökning från fem kinesiska fängelser och fångläger som forskare vid Renmin University of China Law School gjorde sommaren 2013.

  

Läsa hela artikeln: