Personer som inte själva är misstänkta för brott har varit registrerade i polisens kriminalunderrättelseverksamhet under lång tid, ibland tio år.

–Registret är olagligt och bryter mot regler i såväl gamla och nya polisdatalagen som personuppgiftslagen. Därför förelägger vi polisen att omgående sluta använda registret, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö i ett pressmeddelande.

I registret finns känsliga personuppgifter om till exempel hälsotillstånd. Enligt Datainspektionen framgår inte om uppgifterna om hälsa är hörsägen eller utlåtande av läkare eller andra experter.

–Att utan medicinsk eller annan relevant kunskap slå fast olika diagnoser är i sig kränkande. Dessutom får känsliga personuppgifter bara registreras om det är absolut nödvändigt, säger Kristina Svahn Starrsjö.

Datainspektionen beordrar polisen att inte använda registret mer. Men det ska inte raderas, då det kan behövas för framtida utredning och prövning av ansvar och rättsliga anspråk.