Det estniska företaget Delfi AS, som driver den kommersiella nyhetsportalen, vände sig till Europadomstolen efter att nationella domstolar dömt företaget att betala 320 euro i skadestånd för kränkande läsarkommentarer som publicerades om färjerederiet Estonia och dess ägare i kommentarsfältet till en nyhetsartikel 2006. 

På uppmaning av rederiets jurister tog Delfi bort kommentarerna ungefär sex veckor efter att de publicerats. Fallet gällde därför nyhetsportalens ansvar för tidigare publicerade hatiska kommentarer gjorde av kända eller anonyma läsare. 

Det är första gången som Europadomstolen har tagit ställning till en nyhetsportals ansvar för läsarkommentarer. 

Europadomstolen, som prövade fallet i stor kammare, gav de estniska domstolarna rätt och ansåg inte heller att Estland hade brutit mot artikel 10 i Europakonventionen – rätten till yttrandefrihet. Att Delfi, utan dröjsmål, tog bort de kränkande inläggen i kommentarsfältet när de påtalades var otillräckligt. Domstolen ansåg inte heller att bötesbeloppet om 320 euro var orimligt högt för Delfi, en av de största internetportalerna i Estland.

 

Läs hela domen: