Den engelska affärsadvokatbyrån Gateley blev den första advokatbyrån i Storbritannien som börsintroducerades. Handeln med aktier i Gateley inleddes den 8 juni och har inbringat 30 miljoner pund i nytt kapital till byrån.

Gateley, en advokatbyrå med 400 jurister som har sitt huvudkontor i Birmingham, var den andra stora advokatbyrån i Storbritannien som fick licens för en alternativ företagsstruktur (alternative business structure, ABS). En sådan licens kan sedan oktober 2011 beviljas enligt den engelska lagen om juridiska tjänsteutövare, Legal Services Act. Med en ABS-licens kan en advokatbyrå alltså bland annat göra aktier i advokatbolaget tillgängliga för handel på börsen.

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg kommenterade börsintroduktionen på twitter:

”En mycket olycklig och osund kommersialisering av advokatyrket som Advokatsamfundet i det längsta vill motverka.”

Anne Ramberg ägnade sin ledarartikel i tidskriften Advokaten 7/2012 åt ämnet: ”För riskkapitalister 
bevare advokatbyråerna!”

Gateleys eget meddelande om börsintroduktionen