De brittiska kriminologerna Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew har med sin forskning bidragit till insikten om att det inte bara är sociala och psykologiska faktorer som får människor att begå eller avstå från att begå brått, den fysiska utformningen av miljön har också betydelse. Karaktären på gatumiljön och byggnader, eller tillgängligheten till värdefulla föremål kan till exempel påverka sannoliketen för att ett brott begås.

Clarkes och Mayhews arbete har bidragit till utvecklingen och tillämpningen av så kallad ”situationell brottsprevention” inom både offentlig och privat sektor. De båda kriminologerna har visat att enkla brottsförebyggande åtgärder ofta kan vara mycket effektiva. Deras arbeta har medfört att brott som inbrott, bilstölder och rån har minskat kraftigt på flera håll i världen – inte minst i Sverige.

Clarke och Mayhew tog emot Stockholmspriset i kriminologi den 9 juni i samband med The Stockholm Criminology Symposium, som årligen arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå). Stockholmspriset är ett internationellt pris som har instiftats med stöd av justitiedepartementet och Torsten Söderbergs stiftelse. Prissumman är en miljon kronor.