Ur innehållet i CCBE-Info nr 43:

CCBE höll sitt 123:e plenarsammanträde i Gdańsk.

Europeiska advokatsamfund initierar samverkansprojekt.

Lansering av projektet ”Find-a-lawyer 3”.

 

CCBE-Info nr 43 på engelska

CCBE-Info nr 43 på franska