Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nyhetsbrev från CCBE

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat juni-utgåvan av sitt nyhetsbrev CCBE-Info.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 43:

CCBE höll sitt 123:e plenarsammanträde i Gdańsk.

Europeiska advokatsamfund initierar samverkansprojekt.

Lansering av projektet ”Find-a-lawyer 3”.

 

CCBE-Info nr 43 på engelska

CCBE-Info nr 43 på franska