Förra året registrerades knappt 9 000 nyintagna i landets fängelser. Det är en minskning med 42 procent sedan 1989. Inte sedan 1950-talet har så få börjat avtjäna ett fängelsestraff, visar statistik från Kriminalvården.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå) dömdes knappt 10 900 personer till fängelse 2014. Det är en minskning med 3 procent på ett år. Jämfört med 2005 är det en minskning med hela 29 procent.  Siffrorna i de båda rapporterna är dock inte helt jämförbara. En person kan till exempel dömas till fängelse, men överklaga och frias i hovrätten. Personen registreras då endast som lagförd i statistiken – inte som nyintagen.

Men de båda rapporterna visar på samma trend – att det finns allt färre intagna i landets fängelser. En förklaring till utvecklingen är att strafftiden för narkotikabrott har halverats under den senaste tioårsperioden, från cirka två år till cirka ett år.

– De som döms till narkotikabrott döms till kortare påföljder. Det har också skett en förskjutning så att fler får andra påföljder i stället för fängelse, till exempel böter, säger Charlotta Lindström, statistiker och utredare på Brå.

Läs mer om Brås statistik

Läs hela Kriminalvårdens rapport