Ur innehållet:

CCBE:s ordförande Maria Ślązak träffar EU:s kommissionär för rättsliga frågor Věra Jourová

Europeiska advokatstiftelsen lanserad

Lagstiftarna överens om ett nytt penningtvättsdirektiv

Brittiska regeringen erkänner avlyssning av förtrolig kommunikation mellan advokater och klienter

Offentlig upphandling av juridiska tjänster – problem med genomförandet i EU-staterna

CCBE-Info nr 41 på engelska

CCBE-Info nr 41 på franska