EU:s tribunal i Luxemburg tar regelbundet emot praktikanter för under fyra – sex månader. Praktikanten följer under perioden EU-tribunalens arbete i den svenska domarens kabinett, som består av Sveriges domare i tribunalen, Carl Wetter, tre rättssekreterare och två assistenter. I praktikantens arbete ingår bland annat att upprätta förhandlingsrapporter och interna analyser, domskrivning samt att närvara vid muntliga förhandlingar och interna kabinettmöten.

Under praktikperioden får praktikanten en ökad kunskap om EU-rätten, dess tolkning och tillämpning,

Arbetsspråket i kabinettet är franska. Kunskaper i franska är därför en tillgång, men inget krav.

Någon ersättning eller flytt-/bostadsbidrag utgår inte.

EU-tribunalen som tidigare kallades förstainstansrätten, inrättades 1989 för att avlasta EU-domstolen – framför allt i mål som rör tvister mellan EU:s institutioner och fysiska eller juridiska personer. Enskilda personer, organisationer eller företag kan bara vända sig till tribunalen om EU:s institutioner har fattat ett beslut som direkt berör dem. Det kan till exempel vara en person som har vägrats tillgång till en handling eller ett företag som EU-kommissionen inte har tillåtit att gå samman med ett annat företag. Domar i tribunalen kan överklagas till EU-domstolen.

Praktikplats kan sökas av alla som har en jur.kand/juristexamen eller som har studerat juridik i minst tre år.

Ansökan skickas till carl.wetter@curia.europa.eu, som även svarar på frågor om praktikplatsen. Ansökningar tas emot löpande.