Frydman ansvarar i dag för den EU-rättsliga och transatlantiska verksamheten på Ekenberg & Anderssons Advokatbyrå, där han även är delägare. Han har tidigare även varit adjungerad domare vid Svea hovrätt och haft ledande positioner inom svenskt och amerikanskt näringsliv. Jan Frydman har bland annat varit nordisk representant för The First National Bank of Chicago och vice VD och ställföreträdande koncernchef för American Professionals Insurance Company.

I samband med Sveriges EU-inträde blev han engagerad vid Europeiska kommissionen i Bryssel.  Han stannade i nästan 20 år och arbetade bland annat med att utveckla och samordna de instrument och processer som styr det rättsliga samarbetet för regleringen av varor mellan EU och USA, Kina och Japan.

Jan Frydman kommer att tjänstgöra vid EU-kommissionen vid sidan av sin advokatverksamhet.