I programmet P4 med Lasse Bengtsson, som sändes måndagen den 30 mars, behandlades Expressens avslöjande om att flera sverigedemokratiska nämndemän har uttalat sig rasistiskt på anonyma hatsajter.

– Det är skakande. Det är så man känner när man ser de här uttrycken för grovt rasistiska och inhumana beskrivningar av människor som kommer hit, sade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i programmet.

På frågan om vilken funktion nämndemännen fyller i våra domstolar svarade hon:

– Den bakomliggande tanken är att nämndemännen ska stå för insyn i domstolarnas verksamhet. Domstolarna ska inte vara några hemliga klubbar.

Anne Ramberg tillade:

– Men det har alltid varit ett systemfel i meningen att de politiska partierna nominerar nämndemännen. Det har aktualiserats särskilt i samband med att Sverigedemokraterna har fått upp till 25 procent av rösterna i vissa kommuner och landsting.

I programmet betonade Anne Ramberg att det inte är rimligt att det finns en politisk inblandning i domstolarna.

– Det är systemvidrigt. En grundläggande förutsättning i en rättsstat är att domstolarna åtnjuter allmänhetens förtroende. Det bygger på att de är oberoende, opartiska och att domarna som sitter där har integritet. Det innebär att man inte ska ta med sig sina politiska värderingar i sin dömande verksamhet.

 

Lyssna på hela inslaget:

Anne Ramberg kommenterar nämndemannasystemet och de sverigedemokratiska nämndemännens uttalandena cirka två minuter in i programmet.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson ifrågasatte också nämndemannasystemet i Gomorron Sverige i dag tisdagen den 31 mars.

Se inslaget: