Ansvaret för tillsyn på integritetsområdet ligger i dag på flera olika myndigheter. Utredaren ska lämna förslag på hur tillsynen över personuppgiftsbehandling kan stärkas genom att samlas hos en myndighet. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur myndigheten kan förbereda sig för att fullgöra de uppgifter som Integritetskommittén kan komma att förslå att ett integritetsskyddsråd ska ha. Utredaren ska även lämna förslag som gör att myndigheten kan fullgöra de uppgifter som kan bli resultatet av reformeringen av EU:s dataskyddsreglering.

Senast den 31 januari 2016 ska utredningen redovisa sitt uppdrag.

 

Läs hela kommittédirektivet: