Strafftiden har blivit längre för dem som har fått sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff de senaste 20 åren. Det visar en kortanalys från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Totalt 326 personer dömdes till livstids fängelse åren 1975–2013. Fram till mitten av förra decenniet ökade antalet livstidsdomar per år kraftigt, men därefter minskade antalet.

Enligt Brå kan ökningen av antalet inte förklaras av att brotten blev grövre eller av att antalet mord ökade. Men då begreppet allvarlig psykisk störning infördes 1992 skärptes förutsättningarna för att döma till rättspsykiatrisk vård. Skärpningen medförde att en del personer som tidigare skulle ha fått rättspsykiatrisk vård i stället döms till livstids fängelse, enligt Brås utredare. Ökningen kan också sättas i samband med att syn på våld i allmänhet, och därmed också på dödligt våld, har blivit strängare.

Däremot har antalet livstidsdomar minskat sedan mitten av förra decenniet har. Det beror på att praxis och lagstiftning som gäller straffet för mord har förändrats och medfört en omfördelning från livstidsdomar till långa tidsbestämda straff.

Men 2014 skärptes straffet för mord ytterligare, och numera ska livstids fängelse vara normalstraffet för detta brott.

Strafftiden som livstidsdomarna omvandlas till har blivit längre under 2000-talet än under 1970- och 1980-talen. Under tiden 1965–1974 var medelvärdet för tidsomvandlade livstidsstraff 14 års fängelse. Under perioden 2005–2013 ökade det till nästan 25 års fängelse. Skillnaden mellan den kortaste och längsta strafftiden ökade under 2000-talet. Den var störst år 2013 med 33 års skillnad mellan den kortaste och längsta strafftiden.

Brås kortanalys Livstidsdomar – utveckling och faktisk strafftid som PDF