Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tiden från åtalsbeslut till tingsrättsdom från åtal till dom (tingsrätts­tiden) ökat för alla brott, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än för vuxna. Det framgår av Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport Handläggningstider i rättskedjan.

Mellan 2009 och 2013 blev utredningstiden för samtliga brottsmisstankar kortare – från 68 till 61 dagar i mediantid. Särskilt för misshandel har utredningstiden minskat kontinuerligt under perioden, från 83 till 57 dagar.

Brå har särskilt undersökt utredningstiderna för fem brottstyper: misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning. För de brottstyperna var utredningstiderna längre för unga misstänkta (15–17 år) än för vuxna, trots lagens skyndsamhetskrav när ungdomar misstänks. Men utredningstiden för ungdomsbrott, som var högre än för vuxna 2009–2012 inom alla brottstyper sammantaget, har sjunkit från 2013.

Från 2010 till 2013 ökade mediantiden för handläggningen mellan åtal och tingsrättsdom, tingsrättstiden, med 7 dagar, från 65 till 72. Ökningen gäller både alla brottsmisstankar sammantaget och de fem utvalda brottstyperna, med undantag för stöld. Misshandel har längst tingsrättstid, 71–81 dagar, medan rån har den kortaste, 25–30 dagar.

Handläggningstider i rättskedjan. Samtliga brottsmisstankar och fem särskilt utvalda brott 2009–2013. (Brå 2015:11)