Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domare rekryterars till nya patent- och marknadsdomstolar

Regeringen föreslår att två nya patent- och marknadsdomstolar skapas nästa år. Nu rekryterar Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt domare som ska hantera den förväntade mål- och ärendetillströmningen.

Regeringen beslutade torsdagen den 26 november att lämna en proposition till riksdagen om att Sverige ska införa två särskilda domstolar för immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden.

”Domstolsprövningen på dessa rättsområden måste leva upp till högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. I dag är systemet för dessa prövningar både splittrat och ineffektivt. En företagare kan behöva driva flera processer i olika domstolar för att skydda sitt patent eller andra immateriella rättigheter”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår att de två domstolarna, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, skapas från och med den 1 september 2016. Stockholms tingsrätt kommer att utgöra första instans (Patent- och marknadsdomstolen) och en avdelning inom Svea hovrätt andra instans (Patent- och marknadsöverdomstolen). Som en konsekvens av förslaget upphör Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

Genom att domstolsprövningen koncentreras till de två nya domstolarna är tanken att den kompetens som målen och ärendena kräver ska utnyttjas bättre.

Samtidigt som regeringen fattade beslut om att lämna propositionen till riksdagen började Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt att rekrytera domare till de två domstolarna. Totalt räknar domstolarna med att behöva anställa omkring 15 domare för att den förväntade mål- och ärendetillströmningen ska kunna hanteras. Därutöver kommer sammanlagt cirka sju tekniska ledamöter tjänstgöra i domstolarna.

”Målen och ärendena som domstolarna ska ansvara för är bland de mest komplicerade och omfattande som handläggs i svensk domstol och ställer krav på särskilda kvalifikationer hos de domare som kommer att tjänstgöra i domstolarna, skriver Svea hovrätt på sin hemsida.

 

Läs Svea hovrätts annons: