Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

JO: Intagnas möjligheter att se dagsljus bör utredas

Justiteombudsmannen (JO) anser att Kriminalvården bör utreda om intagna på häkten och anstalter kan se ut genom fönstren i sina bostadsrum och om de kan reglera ljusinflödet. 

Under hösten 2014 inspekterade JO häktena i Jönköping och Trelleborg. I samband med inspektionen noterades att fönsterpersiennerna i vissa bostadsrum var konstant neddragna och skevade. De intagna kunde därmed inte se ut genom fönstren.

Det bör enligt JO betecknas som en grundläggande rättigheter för en intagen att kunna se ut genom fönstren i sitt bostadsrum och att på egen hand kunna reglera ljusinflödet.

De nämnda rättigheterna får begränsas om Kriminalvården bedömer att det på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl är nödvändigt i det enskilda fallet. ”Om den intagna är hänvisad till att vistas i en miljö där rättigheterna är begränsade måste Kriminalvården vidta åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av begränsningarna och se till att vistelsen i sådana miljöer blir så kort som möjligt.”, skriver justitieombudsmannen i beslutet.

JO anser att Kriminalvården bör göra en fullständig genomgång av samtliga häkten och anstalter i landet för att säkerställa att de intagna kan se ut genom fönstren i sina bostadsrum och reglera ljusinflödet på egen hand.

I beslutet skriver JO att genomgången bör vara färdig under 2016. Därefter bör Kriminalvården återrapportera till JO hur situationen ser ut och vilka eventuella åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta.

 

Läs hela beslutet: