– Det är en dramatisk tid vi upplever just nu. När vi inte trodde att det kunde bli värre, när vi har den svåraste globala flyktingkrisen på decennier, när vi har en situation där krig och konflikter rasar i en större omfattning än på mycket länge. Just då drabbas vi av det värsta terrorattentatet i Europa på tio år, inledde Morgan Johansson föreläsningen.

Morgan Johansson deltog vid Midander–Lönn-föreläsningen på Advokatsamfundet.

Grundtemat för föreläsningen var respekten för individens fri- och rättigheter. I sitt anförande koncentrerade sig Morgan Johansson på terrorism och migrationsfrågan.

– Jag menar att det är i de här två frågeställningarna som vår inställning till de grundläggande mänskliga rättigheterna verkligen prövas, sade han.

I samband med föreläsningen tilldelades Nina Knobloch Blomqvist Centrum för rättvisas Midander–Lönn-stipendium 2015. Stipendiet, som delas ut årligen sedan 2007, går till den student som under året har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Tore Wiwen-Nilsson, Nina Knobloch Blomqvist, Morgan Johansson, Clarence Crafoord och Anne Ramberg efter utdelningen av Midander–Lönn-stipendiet.

I motiveringen står att stipendiet gick till Nina Knobloch Blomqvist för en gedigen undersökning och en djupgående analys av förvaltningsrätternas förhållningssätt till fri- och rättigheterna i Europakonventionen.

Läs mer i nästa nummer av Advokaten.