Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) publicerar regelbundet ett nyhetsbrev, CCBE-Info. Nu finns den senaste utgåvan, nr 46, tillgänglig på webben.

Ur innehållet:

Europeiska advokatdagen den 10 december 2015 med tema yttrandefrihet

Om Prakken d’Oliveira-fallet

Rapport från extramöte med Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor

OECD:s slutrapport om tvingande BEPS-regler om uppgiftsskyldighet

Uppdateringar om PECO-länderna på PECO-bloggen

Riskfyllt för människorättsadvokater

Fédération des Barreaux d’Europes konferens i Krakow

Europeiska advokatdagen

CCBE-Info nr 46 på engelska

CCBE-Info nr 46 på franska