Advokaten som är offentlig försvarare för den man som har dömts för det uppmärksammade mordet på Kinnekulle i juni i år får ersättning för kontakter med medierna inom ramen för försvararuppdraget.

I kostnadsräkningen till tingsrätten har advokaten tagit upp tid för att svara på frågor från medierna bland sina övriga åtgärder. Tingsrätten beviljade henne ersättning i enlighet med räkningen.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, menar att tingsrättens beslut om ersättning är välkommet.

– Processen i media kan vara angelägen om man ska tillvarata klientens rätt, i synnerhet om åklagarna och polisen uttalar sig. Då måste advokaten kunna genmäla en del påståenden eller föra klientens talan. Åklagarna uttalar ju sig på arbetstid, så advokaten bör rimligen också få ersättning. Men det är ingen alldeles enkel fråga, säger Anne Ramberg till TT.