Bland dödsoffren för terrorattacken i Paris den 13 november fanns den unge advokaten Valentin Ribet, ledamot av Paris advokatsamfund.

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg har sänt ett kondoleansbrev till Paris advokatsamfund å Sveriges advokatsamfunds och alla Sveriges advokaters vägnar.

Kondoleansbrevet från Sveriges advokatsamfund