Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ralf G Larsson utsedd till hovrättspresident

Regeringen utnämnde torsdagen den 26 november lagmannen Ralf G Larsson till hovrättspresident i hovrätten för västra Sverige.

Ralf G Larsson är sedan 2014 lagman i Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan var han lagman i Lunds, Ystads respektive Kristianstads tingsrätter. Han har även varit rådman och avdelningsdirektör i Domstolsverket och har haft flera uppdrag som särskild utredare i olika statliga utredningar. Under åren 2003–2007 var han ordförande i Sveriges domareförbund.

Ralf G Larsson tillträder den 11 januari 2016.