Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Zeid Raʿad al-Hussein tog emot Stockholm Human Rights Award

Över 1 000 gäster kom till prisceremonin i Berwaldhallen.

Årets Stockholm Human Rights Award, det sjunde i ordningen, överlämnades av kung Carl Gustaf vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen tilldelades i år FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Raʿad al-Hussein. Vid ceremonin hade mer än 1 000 personer samlats, från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten.

Zeid Raʿad al-Hussein and family, Swedish King and Queen, President and Secretary-General of Swedish Bar Association
Pristagaren Zeid Raʿad al-Hussein med familjemedlemmar samt det svenska kungaparet och Advokatsamfundets ordförande och generalsekreterare.
Foto: Micke Lundström.

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg hälsade alla välkomna till prisceremonin. I sin presentation av pristagaren nämnde hon bland annat Zeid Raʿad al-Husseins insatser för att etablera internationella brottmålsdomstolen, ICC, och sätta den i funktion, hans insatser för kvinnors rättigheter och hans epokgörandeFN- rapport från 2005 om övergrepp av FN:s fredsbevarande trupper.

Anne Ramberg höll ett välkomstanförande
Advokatsamfundets generalsekreterare höll ett välkomstanförande och presenterade årets pristagare.
Foto: Magnus Andersson


FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Raʿad al-Hussein, tog emot Stockholm Human Rights Award ur kung Carl Gustafs hand.

Kung Carl Gustaf överlämnar Stockholm Human Rights Award 2015 till Zeid Raʿad al-Hussein.
Kung Carl Gustaf överlämnade Stockholm Human Rights Award 2015 till Zeid Raʿad al-Hussein.
Foto: Tom Knutson 

Zeid Raʿad al-Hussein tackade för priset, och sa att han var djupt hedrad å hela FN:s högkommissariats och dess personals vägnar.

Han hänvisade särskilt till Sveriges ”urbergsfasta” respekt för de mänskliga rättigheterna och framhöll Sverige betydelse för FN alltsedan det bildades.

Zeid Raʿad al-Hussein tog också utgångspunkt i dagens världspolitiska läge, särskilt flyktingsituationen på olika håll i världen.

– Våra gensvar på migrationen i dag mäter vår vilja att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Den trångsynte, den främlingsfientlige, rasisten gör inte skillnad mellan om en person har flytt på grund av tortyr eller om personen har flytt på grund av hunger, sa han.

Zeid Raʿad al-Hussein tackade för priset från talarstolen.
– Ledarna för världens alla stater måste inse att mångfalden är oundviklig. Att investera i nykomlingars integration tär inte på resurserna – det är en investering i framtiden, sa Zeid Raʿad al-Hussein vid prisceremonin.
Foto: Magnus Andersson 

Zeid Raʿad al-Hussein är FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter sedan den 1 september 2014. Han har tagit strid mot sexuellt och könsrelaterat våld, initierat och lett flera utredningar om misstänkta brott begångna av FN:s fredsbevarande styrkor, som våldtäkt, människohandel och illegal droghandel – och insisterat på att det måste råda nolltolerans för sådan brottslighet.

Zeid Raʿad al-Hussein är även en stark röst i kampen mot straffrihet och var en nyckelfigur i inrättandet av den internationella brottmålsdomstolen. Han har också arbetat för FN i före detta Jugoslavien, och har bland annat bidragit till att dokumentera orsakerna till folkmordet i Srebrenica. Zeid Raʿad al-Hussein är välkänd för sitt arbete med att avslöja allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och för att få länder att se bortom segrarens rättvisa.

Zeid Raʿad al-Hussein samtalade med Mark Ellis.
Zeid Ra
ʿad al-Hussein samtalade med Mark Ellis, generalsekreterare i International Bar Association, IBA, om världsläget och om utmaningar för de mänskliga rättigheterna.
Foto: Tom Knutson 

Stående ovation för pristagaren
Auditoriet hyllade Zeid Raʿad al-Hussein med en stående ovation.
Foto: Tom Knutson 

Fred Johanson
Sångaren Fred Johanson med pianisten Maria Johansson underhöll deltagarna.
Foto: Magnus Andersson 

Deltagare i Berwaldhallen
Över 1000 personer samlades i Berwaldhallen för att delta i prisceremonin.
Foto: Tom Knutson