Advokatdagarna 2015 startade i dag den 5 november på Grand Hôtel i Stockholm. I år är deltagarna fler än någonsin – en bit över 700 advokater och biträdande jurister är med på föreläsningar och seminarier, en ökning med 15 procent sedan förra året.

Advokatdagarna inleddes av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som konstaterade att de advokater från olika delar av landet med olika verksamhetsinriktningar som har samlats ändå har samma yrkesidentitet. Hon betonade advokatens nödvändiga roll för att säkerställa en fungerande rättsstat med oberoende domstolar.

Därefter överlämnade Anne Ramberg Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Christian Åhlund. Hon nämnde särskilt Christian Åhlunds långa engagemang för att främja mänskliga rättigheter i en rad sammanhang över hela världen, inte minst hans drivande roll i att etablera ILAC, International Legal Assistance Consortium, som arbetar för att återuppbygga rättssystem grundade på rättsstatens värderingar i länder där krig och konflikter har raserat systemen. Priset består av 100 000 kronor som i pristagarens namn avsätts till Advokatsamfundets pro-bono-projekt.

I en gemensam session talade de amerikanska försvarsadvokaterna Linda Moreno och Nancy Hollander utifrån sina erfarenheter av att företräda klienter som Wikileaks-visselblåsaren Chelsea Manning och flera fångar på Guantánamo-basen om hur överdriven, obefogad övervakning hotar frihet och demokrati även i rättsstater under rubriken Secrets, Lies and Videotapes

Därefter vidtog de olika parallella seminariespåren inom områdena process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, rule of law/offentlig rätt och advokatverksamhet.

Följ Advokatdagarna på sociala medier: #Advokatdagarna