Håkan Mörnstad, före detta rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket, skrev på SvD Debatt lördagen den 24 oktober att osakliga motiv stoppar åldersbedömningar. Anne Ramberg skriver i sin replik att huvudregeln är att advokater inte ska medverka till medicinska åldersbedömningar.

”Det åligger advokater att lojalt företräda sina klienter och se till att allt som talar till deras fördel kommer fram inför Migrationsverket och domstolen. Advokaten kan därför inte åberopa något som talar till klientens nackdel. Om en medicinsk åldersbedömning skulle göras och den skulle utfalla till klientens nackdel, det vill säga den skulle resultera i en bedömning som talar för att klienten sannolikt kan vara över 18 år, är advokaten förhindrad att presentera resultatet inför myndigheten och domstolen”, skriver Anne Ramberg.

 

Läs hela repliken i Svenska Dagbladet: