Sökande i målet R.E. mot Storbritannien var en irländsk medborgare född 1989 och boende i Nordirland. Han greps och fängslades i Nordirland tre gånger i samband med mordet på en polis. Sökande klagade på den i fängelset dolda övervakningen - dels av samtal mellan fångar och deras advokater, dels av samtal mellan sårbara fångar (tonåringar, personer med psyksiska störningar eller personer som på annat sätt är psykiskt sårbara) och ”utvalda” vuxna såsom vårdnadshavare eller personer som har erfarenhet av psykiskt utsatta personer och personer med psykiska störningar.

I domen från den 27 oktober ansåg domstolen att dold övervakning av samtal mellan en klient och dennes advokat var en överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, det vill säga rätten till skydd för privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Domstolen konstaterade att riktlinjer för säker hantering, lagring och förstörelse av material som erhållits genom dold övervakning har implementerats sedan den 22 juni 2010. Vid tiden för sökandes frihetsberövande i maj 2010 tillämpades dock inte riktlinjerna ännu. Europadomstolen är därför inte övertygad om att relevant nationell lagstiftning vid tidpunkten för sökandes frihetsberövande erbjöd ett tillräckligt rättsligt skydd vid dold övervakning av samtal mellan den sökande och hans advokat.

Domstolen konstaterade samtidigt att dold övervakning i fängelset av samtal mellan sårbara fångar och utvalda vuxna inte var någon överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen. Domstolen fann inte att sådana samtal var sekretesskyddade.

 

Läs hela domen i målet R.E. mot Storbritannien, målnummer: 62498/11: