Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Färre unga män utsätts för misshandel

Allt färre personer utsätts för misshandel. Mest har utsattheten för misshandel minskat bland unga män, visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Under 2014 utsattes 154 000 personer eller 2,1 procent av befolkningen för misshandel. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2013 och en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2005 när den första mätningen genomfördes.

Mest har utsattheten för misshandel minskat bland unga män i åldrarna 16-24 år. Under 2014 utsattes 4,8 procent av männen i åldersgruppen för misshandel. Det är en kraftig minskning jämfört med 2013 då 8,1 procent av männen i gruppen utsattes för misshandel. År 2005 då mätningarna började genomföras utsattes hela 11 procent av de unga männen i åldersgruppen för misshandel.

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16-79 år och genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet (Brå)

 

Läs delrapporten: