Tidskriften Advokaten skrev i nr 4 om en likvidator som hade dömts för grov oaktsamhet av Kammarrätten i Stockholm och ålagts ett betalningsansvar för cirka 716 miljoner kronor. I domen skrev Kammarrätten att likvidatorn borde ha förstått att bolagens situation var sådan att de borde ha försatts i konkurs redan när likvidatorn åtog sig uppdragen. Beloppet om 716 miljoner kronor var enligt Kammarrätten en direkt följd av att bolagen dragit på sig mycket stora skatteskulder.

Ledande företrädare i obeståndsbranschen varnade för att Kammarrättens dom skulle kunna leda till att likvidatorernas personliga ansvar utökas och att bolag sätts i konkurs alltför snabbt.

Läs artikeln om Kammarrättens dom i Advokaten:

Läs artikeln där företrädare för obeståndsbranschen kommenterar domen i Advokaten: